За нас

Учебен център „Диоген“ е създаден през 2000 г. като обучаваща организация и издателство. Някои от нашите учебници и учебни помагала задзадоха стандарт в обучението по български език и литература. Такива са:

  • Теория на литературата – Александър Панов
  • Литература 9. клас – Младен Влашки, Валери Стефанов, Александър Панов
  • Литература 10. клас – Младен Влашки, Валери Стефанов, Александър Панов
  • Изкуството да пишем – Александър Панов, Валери Стефанов
  • Матура по литература – Александър Панов, Валери Стефанов
  • Основни проблеми на българската литература – Алексъндър Панов, Валери Стефанов

Post Author: panov