Квалификационни семинари за учители по БЕЛ

Проф. д.н. Александър Панов провежда квалификационни семинари с учители по БЕЛ, организирани от Института за литература при БАН, за които се присъждат квалификационни кредити.

Списък на квалификационните курсове

  • Тест – функции, изграждане, употреба – анотация
  • Възстановяване на рецептивния контекст на българската литературна класика – анотация
  • Формиране у учениците на умения за работа с текст + открит урок в 11. или 12. клас – анотация
  • Формиране у учениците на умения за работа с текст с оглед на новите програми за 5 и 6 клас + програма за избираемите часове – анотация
  • Български език и литература – компоненти и компетентности + открит урок в 7. клас – анотация
  • Четенето – мотивации, стратегии, техники – анотация
  • Игрово приобщаване на децата към четенето (програма за предучилищното образование) – анотация
  • Овладяване на функционална грамотност в началната степен на училищното образование – анотация
  • Произведенията на литературната класика като средство за изграждане на историческото самосъзнание на общността (междупредметен семинар за учители по БЕЛ и по история) – анотация

Post Author: panov