Обучения

Проф. д.н. Александър Панов провежда квалификационни семинари с учители по БЕЛ, организирани от Института за литература при БАН, за които се присъждат квалификационни кредити. Списък на квалификационните курсове Възстановяване на рецептивния контекст на българската литературна класика – анотация Формиране у учениците на умения за работа с текст + открит урок в 11. или 12. клас […]

За нас

Учебен център „Диоген“ е създаден през 2000 г. като обучаваща организация и издателство. Някои от нашите учебници и учебни помагала задзадоха стандарт в обучението по български език и литература. Такива са: Теория на литературата – Александър Панов Литература 9. клас – Младен Влашки, Валери Стефанов, Александър Панов Литература 10. клас – Младен Влашки, Валери Стефанов, […]