Квалификационни семинари за учители по бел

 Проф. д.н. Александър Панов провежда квалификационни семинари с учители по БЕЛ, организирани от Института за литература при БАН, за които се присъждат квалификационни кредити. Списък на квалификационните курсове Възстановяване на рецептивния контекст на българската литературна класика – анотация Формиране у учениците на умения за работа с текст + открит урок в 11. или 12. клас […]