КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

25 и 26 януари 2023 г. ТЕСТ – ФУНКЦИИ, ИЗГРАЖДАНЕ, УПОТРЕБА Учебен център „Диоген“ организира квалификационен семинар за учители по български език и литература на тема: „Тест – функции, изграждане, употреба“, който е част от програма за обучение на учители ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО И ИЗМЕРВАНЕТО […]