КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

25 и 26 януари 2023 г. ТЕСТ – ФУНКЦИИ, ИЗГРАЖДАНЕ, УПОТРЕБА Учебен център „Диоген“ организира квалификационен семинар за учители по български език и литература на тема: „Тест – функции, изграждане, употреба“, който е част от програма за обучение на учители ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО И ИЗМЕРВАНЕТО […]

Квалификационни семинари за учители по БЕЛ

Проф. д.н. Александър Панов провежда квалификационни семинари с учители по БЕЛ, организирани от Института за литература при БАН, за които се присъждат квалификационни кредити. Списък на квалификационните курсове Тест – функции, изграждане, употреба – анотация Възстановяване на рецептивния контекст на българската литературна класика – анотация Формиране у учениците на умения за работа с текст + […]

Ценова листа

№ ЗАГЛАВИЕ ЦЕНА 1. Български език 6. клас 15,60 лв. 2. Аз говоря и пиша правилно – учебна тетрадка по български език за 6. клас 5 лв 3. Литература 6. клас 15,60 лв. 4. Аз чета между редовете – учебна тетрадка по литература за 6. клас 5 лв. 5. Български език 8. клас 9,60 лв. […]

Контакти

Учебен център „Диоген.бг“ ЕООД 1421 София, ул. „Червена стена“ № 40-А Тел. 02 866 76 03 GSM 0888 66 19 81 e-mail: ls.diogenesbg@gmail.com   Търговски офис София, ул. „Христо Топракчиев“ № 11 Книжна борса „Искър“ – първи етаж

Обучения

Проф. д.н. Александър Панов провежда квалификационни семинари с учители по БЕЛ, организирани от Института за литература при БАН, за които се присъждат квалификационни кредити. Списък на квалификационните курсове Тест – функции, изграждане, употреба – анотация Възстановяване на рецептивния контекст на българската литературна класика – анотация Формиране у учениците на умения за работа с текст + […]

За нас

Учебен център „Диоген“ е създаден през 2000 г. като обучаваща организация и издателство. Някои от нашите учебници и учебни помагала задзадоха стандарт в обучението по български език и литература. Такива са: Теория на литературата – Александър Панов Литература 9. клас – Младен Влашки, Валери Стефанов, Александър Панов Литература 10. клас – Младен Влашки, Валери Стефанов, […]