Димитър Димов „Тютюн“

Кратко предаване на съдържанието с предговор, коментар и хронология на описаните събития