Квалификационни семинари за учители по БЕЛ

Проф. д.н. Александър Панов провежда квалификационни семинари с учители по БЕЛ, организирани от Института за литература при БАН, за които се присъждат квалификационни кредити. Списък на квалификационните курсове Тест – функции, изграждане, употреба – анотация Възстановяване на рецептивния контекст на българската литературна класика – анотация Формиране у учениците на умения за работа с текст + […]

Ценова листа

№ ЗАГЛАВИЕ ЦЕНА 1. Български език 6. клас 15,60 лв. 2. Аз говоря и пиша правилно – учебна тетрадка по български език за 6. клас 5 лв 3. Литература 6. клас 15,60 лв. 4. Аз чета между редовете – учебна тетрадка по литература за 6. клас 5 лв. 5. Български език 8. клас 9,60 лв. […]